HTML5 en CSS3 introduceren nieuwe elementen die ervoor zorgen dat er meer structuur in het document komt, zoals <header> om het header-gedeelte aan te duiden, <nav> voor navigatie en <article> om het artikeldeel aan te duiden. Verder zijn er elementen die het mogelijk maken om interactieve content af te spelen zonder gebruik te maken van een Flash Player-plug-in, zoals het element <video>.

Door verbetering op het gebied van het Document Object Model laden webpagina’s sneller. Ook is er het element <canvas> dat de mogelijkheid biedt voor een resolutieafhankelijk canvas. Deze kunnen gebruikt worden voor het renderen van grafieken of voor andere visuele effecten. HTML5 zorgt er ook voor dat webapplicaties offline beschikbaar kunnen worden. Bij het eerste bezoek aan de applicatie download je dan automatisch de benodigde bestanden voor de web-app en dan kun je deze later offline gebruiken. Als je in zo'n offline applicatie veranderingen aanbrengt, worden deze naar de server doorgestuurd op het eerstvolgende moment dat er weer internetverbinding is. Verder is er nu de mogelijkheid om slepen en neerzetten te implementeren.


Html-5

Html-5


CSS3

Met Cascading Style Sheets kan de vormgeving van elk element in een webpagina worden bepaald. Een element van een webpagina wordt gedefinieerd door het gebruik van een HTML-tag. De term cascading geeft aan dat de stijl van elementen overerving vertoont: elk element neemt de stijl over van zijn parent-element, tenzij er een eigen stijl voor dat element is gegeven.

CSS3